برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Section 2: The Ecosystem
انواع مختلف کارآفرینی 00:30:00
Section 3: Marketing Startups
آزمون دوره 00:07:00
شرکت در دوره
  • 19.00 تومان
  • 5 ماه
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

گالری ویژه

ابزارک آمار دوره

485 4
تمامی حقوق برای مرکز آموزشگاه دانش کبیر محفوظ است
X