برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction to Mobile Application Development
Section 2: Past & Future Developments
نرم افزار تلویزیون موبایل 00:50:00
طبقه بندی نرم افزارهای کاربردی 00:30:00
Section 3: History of Developments
آزمون نهایی 00:10:00
شرکت در دوره
  • 29.00 تومان
  • 6 ماه
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

دوره های محبوب

مباحث پایه عکاسی طبیعت

4
29.00 تومان 19.00 تومان هر 7 روز 4
تمامی حقوق برای مرکز آموزشگاه دانش کبیر محفوظ است
X